Kevers & wantsen

.

Actieve filters

 • Determinatietabel voor Nederlandse Weekschildkevers

  € 5,00

  Weekschildkevers zijn fraaie kevers met een heel scala aan kleuren die je op allerlei bloemen en struiken kan vinden, maar toch is dit boekje pas het eerste determinatiewerk is voor de Nederlandse weekschildkevers. Alle Nederlandse soorten zijn met de tabel te determineren met behulp van detailtekeningen, en van de algemenere soorten zijn gedetailleerde foto’s toegevoegd. De meeste weekschildkevers zijn zo met een loep in het veld te determineren.

 • De Nederlandse aaskevers

  € 15,00

  Determinatietabel met vele heldere foto’s om alle 21 soorten op naam te brengen.
  Met 291 foto’s met de kenmerken van de volwassen kevers en larven.

 • ANWB Bosgids: dieren, planten en paddenstoelen.

  € 32,50

  Met de ANWB Bosdgids van Eva-Maria en Wolfgang Meyer in de hand zie je pas echt dat een bos meer is dan alleen bomen. We zoeken er vaak vooral rust, maar het groene landschap herbergt ook een actief biosysteem van dieren, planten en paddenstoelen. Als je daar meer van weet, is een bos een geweldige plek om de natuur te beleven. Je wandelingen worden zo nog avontuurlijker. In deze gids vind je de belangrijkste 550 soorten uit onze bosflora en -fauna: bomen, struiken, kruiden, grassen, varens, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, reptielen, vogels, insecten en slakken – alles met heldere foto's. Met een informatieve inleiding over de belangrijke rol van bossen en hun bedreigingen.

  Bekijk hier het inkijkexemplaar.

 • Verspreidingsatlas van de Belgische Miridae

  € 65,00

  Dit boek behandelt de blindwantsen (familie Miridae), die in België met 231 soorten verreweg de soortenrijkste wantsenfamilie is. Het bevat beknopte informatie over ecologie, habitat, status en verspreiding van de soorten, verwijzingen naar determinatiewerken en foto's, en een overzicht van alle Belgische literatuur over blindwantsen. 

  Het is echter in de eerste plaats een verspreidingsatlas, dus de nadruk ligt op het voorkomen en de verspreiding in België. Voor iedere soort zijn er kaarten voor de verspreiding in België vóór 1980 en vanaf 1980, een kaart van de verspreiding in Europa en een fenogram. 

 • De loopkevers van Nederland en Belgie (n°9)

  € 17,50

  Dit deel behandelt de Nederlandse loopkevers, met een sleutel, platen en verspreidingskaarten op provincieniveau.

 • Velddeterminatietabel Lieveheersbeestjes van West-Europa

  € 8,00

  De lieveheersbeestjes vormen een gemakkelijk te herkennen familie (Coccinellidae) van kevertjes. In West-Europa komen bijna 140 soorten voor, waarvan iets minder dan de helft behoren tot de zogenaamde typische lieveheersbeestjes, dit zijn de Echte lieveheersbeestjes (Coccinellinae), Breedkoplieveheersbeestjes (Chilocorinae) en de Blad-etende lieveheersbeestjes (Epilachninae), dewelke in deze gids opgenomen zijn. In deze editie werden ook de Nepkapoentjes (Coccidulinae) opgenomen, die samen met de Dwergkapoentjes (Scymninae), de atypische lieveheersbeestjes vertegenwoordigen. De Dwergkapoentjes werden in deze gids niet behandeld omdat ze zeer klein - en vaak moeilijk in het veld te determineren - zijn. Voor elke soort worden naast de determinatiekenmerken ook de zeldzaamheid, geografische verspreiding, habitat, actieve periode, voedsel en overwinteringsplaatsen besproken. Voor enkele soorten werd een nieuwe Nederlandse naam geïntroduceerd. Daarnaast kan je in deze gids een determinatietabel terugvinden voor de (3de en) 4de instar larven, met foto's en tekeningen geïllustreerd. De determinatiekenmerken zijn zo gekozen dat ze met het blote oog kunnen worden waargenomen of in uitzonderlijke gevallen met een 10x-loupe.

  De winst van dit product gaat integraal naar de werking van JNM vzw.

 • De Nederlandse boktorren (n°2)

  € 17,50

  Met dit boekje in de hand kunnen alle Nederlandse boktorren op eenvoudige wijze op naam gebracht worden. De determinatiesleutel is gebaseerd op veldkenmerken en alle soorten zijn afgebeeld op overzichtelijke platen.