Sprinkhanen & krekels

.

Actieve filters

 • Sprinkhanen en krekels van Europa

  € 39,95

  Sprinkhanen behoren tot de meest voorkomende, meest opvallende en diverse insecten. Ze zijn een onmiskenbare voedselbron voor veel inheemse dieren. In deze natuurgids staan bijna 300 soorten beschreven met tot 4 foto's per soort.

  •  Alle soorten van West-, Midden- en Noord-Europa en de belangrijkste soorten van het Middellandse Zeegebied en de Balkan.
  • Bijna 700 foto's, 160 detailtekeningen en 284 verspreidingskaarten voor een betrouwbare determinatie.
  • Beschrijvingen van de zang en van vergelijkbare soorten.

  Een niet te missen boek voor elke insectenliefhebber met belangrijke informatie over bedreigingen en beschermingsmaatregelen.

 • ANWB Bosgids: dieren, planten en paddenstoelen.

  € 36,99

  Met de ANWB Bosdgids van Eva-Maria en Wolfgang Meyer in de hand zie je pas echt dat een bos meer is dan alleen bomen. We zoeken er vaak vooral rust, maar het groene landschap herbergt ook een actief biosysteem van dieren, planten en paddenstoelen. Als je daar meer van weet, is een bos een geweldige plek om de natuur te beleven. Je wandelingen worden zo nog avontuurlijker. In deze gids vind je de belangrijkste 550 soorten uit onze bosflora en -fauna: bomen, struiken, kruiden, grassen, varens, mossen, paddenstoelen, zoogdieren, reptielen, vogels, insecten en slakken – alles met heldere foto's. Met een informatieve inleiding over de belangrijke rol van bossen en hun bedreigingen.

  Bekijk hier het inkijkexemplaar.

 • De Sprinkhanen van Nederland & België (nieuw) (DT)

  € 7,00

  Alweer de vijfde druk van de succesvolle determinatietabel voor Sprinkhanen van Nederland en België. In totaal zijn in deze tabel zestig soorten sprinkhanen en krekels opgenomen, waarmee alle Nederlandse en Belgische soorten, maar ook potentiële nieuwkomers in dit gebied, op naam kunnen worden gebracht. De tabel is zoveel mogelijk afgestemd op gebruik in het veld door het gebruik van ondubbelzinnige kenmerken en illustraties, maatstreepjes op iedere bladzijde en niet-klevend papier. Tenslotte zorgen heldere kaders met tekst, tekeningen, en fotos voor duidelijke uitleg over notoire struikelkenmerken zoals bijvoorbeeld het Chorthippuslobje en de eilegkleppen. Een aanrader voor iedere beginnende en gevorderde sprinkhaanliefhebber!

 • De Nederlandse sprinkhanen en krekels (n°8)

  € 17,50

  Dat de Entomologische Tabellen garant staan voor kwaliteit hoeft geen betoog. Struin maar eens door de eerdere uitgaven over boktorren, hooiwagens of goudhaantjes. In de gebruikelijke huisstijl zijn deze keer de rechtvleugeligen aan de beurt, een groep die ook in België aan aandacht wint, toch als ik de 90.687 puntwaarnemingen mag geloven (bron: waarnemingen.be op 27 augustus 2015). Het leuke aan deze nieuwe tabel is dat hij info bundelt uit het eerste deel van De Nederlandse Fauna (Kleukers et al. 1997), uit de alom gelauwerde Veldgids Sprinkhanen en Krekels (Kleukers & Krekels 2004) en uit de handige determinatietabel De Sprinkhanen van Nederland en België (Kleukers 2004). Al bij al leverden de auteurs en de redacteur weer een sterk staaltje af. Biologie, morfologie en zoeken en waarnemen worden kort en krachtig behandeld, terwijl de hoofdmoot van deze tabel uitgaat naar velddeterminatie en strak uitgebalanceerde soortbesprekingen. De uitgebreide determinatietabel (32 paginas!) behandelt alle 65 in Nederland en België voorkomende soorten en vermeldt ook een handvol te verwachten soorten zoals de Mierenkrekel of het Duits propje. Een leuke aanvulling of verbetering zijn de detailfotos van allerlei veldkenmerken, zoals de kopkleur van krekels, de halsschilden van de veldsprinkhanen en de vleugelvelden van de Ratelaar-groep. Zo wordt de determinatie van vervelende veldsprinkhanen of doorntjes zelfs voor de leek een aangenaam te klaren klus. Onder de soortbesprekingen wordt telkens een sonogram weergegeven en een helder overzichtskaartje. Dat laatste vergelijkt de periode voor 2006 met de periode 2006-2014. Zo worden opvallende verschuivingen qua verspreiding in een oogopslag duidelijk. Let eens op de snelle opmars van Sikkelsprinkhaan, Zuidelijke boomsprinkhaan, Zuidelijk spitskopje en Zanddoorntje. Anderzijds is er de akelige afname in verspreiding van Zadelsprinkhaan, Kleine wrattenbijter en Wrattenbijter, maar misschien minder gekend ook die van de Veldkrekel.